Chất lượng
sản phẩm và dịch vụ Hàng đầu
 
Nhằm phát triển niềm tin từ khách hàng của chúng tôi,
giữ lòng trung thành của họ và thiết lập quan hệ đối tác lâu dài.
Đọc thêm
Đảm bảo
tính linh hoạt
độ tin cậy
 
Chủ động trước nhu cầu của khách hàng.
Đọc thêm
Tối ưu hoá chi phí
 
Kết quả trực tiếp của chiến lược của chúng tôi về các hoạt động như phát triển,
cạnh tranh và đầu tư vào thiết bị.
Đọc thêm

Ưu điểmnổi bật


Chất lượng

Được khách hàng công nhận, và thiết lập quan hệ đối tác lâu dài.

Linh hoạt tin cậy

Được chủ động theo nhu cầu của khách hàng của chúng tôi.

Tối ưu hóa chi phí

Một kết quả trực tiếp của chiến lược của chúng tôi.

Lĩnh vực kinh doanh

Cenpharma (viết tắt của Công ty Cổ phần dược – hoá dược CEN) là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Việt Nam.

Nghiên cứu thuốc mới

Sản xuất nguyên liệu Dược phẩm

Sản xuất nguyên liệu Mỹ phẩm

Sản xuất nguyên liệu TP, TPCN

Sản xuất nguyên liệu thuốc thú y

Sản xuất Tá dược

Về chúng tôi


Cenpharma (viết tắt của Công ty Cổ phần dược – hoá dược  CEN) là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Việt Nam

nhamay

Tóm tắt lịch sử

Cenpharma (viết tắt của Công ty Cổ phần dược - hoá dược  CEN) là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Việt Nam

Đội ngũ nhân viên

Cenpharma (viết tắt của Công ty Cổ phần dược - hoá dược  CEN) là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Việt Nam

Triết lý thương mai

Cenpharma (viết tắt của Công ty Cổ phần dược - hoá dược  CEN) là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Việt Nam

Giá trị cột lõi

Cenpharma (viết tắt của Công ty Cổ phần dược - hoá dược  CEN) là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Việt Nam

Sản phẩm nổi bật